Editorial Team

Editors

Dr. Mehmet Hayri SARI - Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Dr. Şeyhmus AYDOĞDU - Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

 

Editorial Board

Dr. Ali MEYDAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Dr. Gökhan UYANIK - Kastamonu University

Dr. Gülay EKİCİ- Gazi University

Dr. Hanife ESEN AYGÜN - Çanakkale On Sekiz Mart University

Dr. Nilgün DAĞ - Mersin University

Dr. Ovidiu Bagdasar - University of Derby

Dr. Sinan OLKUN - TED University

Dr. Suna CANLI - Niğde Ömer Halisdemir University

Dr. Thomas HUNT - University of Derby

Dr. Tolga GÜYER - Gazi University

Dr. Ufuk AKBAŞ - Hasan Kalyoncu University

Dr. Yüksel ALTUN - Gazi University