Trends of Augmented Reality Applications and Research Throughout the World: Meta-analysis of Theses, Articles and Papers

Authors

  • Ezgi Pelin Yildiz Near East University, Institute of Educational Sciences Computer Education and Instructional Technology

Keywords:

augmented reality applications, augmented reality in education, meta-analysis, publication classification, Artırılmış gerçeklik uygulamaları, eğitimde artırılmış gerçeklik, meta-analiz, yayın sınıflandırma

Abstract

Abstract

Our aim in this research was to analyze studies in the area of Augmented Reality applications and research throughout the world using meta-analysis methods in order to determine trends in the area. For the purpose of the study, a total of 277 pieces of research, published between 2001 and 2016 and selected by purposeful sampling method were analyzed. Trends of Augmented Reality applications and research throughout the world were examined under 13 criteria. These criteria were; index, year of publication, number of authors, country of research, area of research, method, education grade, sample group, sample number, data collection method, bibliography number, analysis techniques, purpose of research, and research trends. These data were interpreted based on percentage and frequency. In Augmented Reality, technologies are integrated in many fields such as education technology, engineering arts, visual arts education and special education.

Öz

Bu araştırmanın amacı; Dünya’da ve Türkiye’de Arttırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırmaları alanında yapılan çalışmalarının meta-analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmesi ve alanda nasıl bir eğilime gidildiğinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada amaca yönelik olarak, 2001-2016 yılları arasında yayınlanmış olan ve amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen toplam 277 araştırma analiz edilmiştir. Dünya’da ve Türkiye’de Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları ve Araştırmalarındaki Eğilimler 13 kriter altında incelenmiştir. Bu kriterler; indeks, yayın yılı, yazar sayısı, araştırmanın ülkesi, araştırma alanı, yöntem, eğitim kademesi, örneklem grubu, örneklem sayısı, veri toplama yöntemi, kaynakça adeti, analiz teknikleri, araştırmanın amacı ve araştırma eğilimleridir. Veriler yüzdelik ve frekansa dayalı olarak yorumlanmış ve tablolar kullanılarak gösterimi sağlanmıştır. Sonuç olarak; Arttırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırmaları alanında yapılan çalışmaların araştırma alanlarına göre dağılımları incelendiğinde çok çeşitli bir yapı olduğu görülmüş ve bugün Eğitim Teknolojileri’nden Mühendislik Bilimine, Mobil Uygulamalardan, Görsel Sanatlar Eğitimine kadar hemen hemen çoğu alana yayılıp entegresinin sağlandığı tespit edilmiştir.

References

Azuma, R., T. (1997). A Survey of augmented reality in presence: Tele operators and virtual environment, 355-385.

Bacca, J., Baldiris, S., Fabregat, R., Graf, S., & Kinshuk. (2014). Augmented reality trends in education: A systematic review. Educational of Research and Applications. Educational Technology & Society, 17 (4), 133–149.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. Kılıç, A., Özcan, E.,Karadeniz, Ş. and Demirel, F. (2011). Scientific research methods. Ankara: PegemAkademi Publications.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

Çakal, M.A. and Eymirli, E.B. (2012). Augmented reality technologies. Northeast Anatolia Development Agency.

Gonzato, J.-C., Arcila, T. and Crespin, B. (2008). Virtual objects on real oceans. GRAPHICON’2008, Moscow, Russia 49–54.

Kerawalla, L., Luckin, R., Seljeflot, S., & Woolard, A. (2006). “Making it real”: exploring the potential of augmented reality for teaching primary school science. Virtual Reality, 10(3-4), 163-174. doi: 10.1007/s10055-006-0036-4.

Madden, L. (2011). Professional augmented reality browsers for smartphones: Programming for Junaio, Layar & Wikitude. Wiley Publishing, Inc.

Martin, S., Diaz, G., Sancristobal, E., Gil, R., Castro, M., & Peire, J. (2011). New technology trends in education: Seven years of forecasts and convergence. Computer & Education, 57, 1893-1906.

Milgram, P., Takemura, H., Utsumi, A. and Kishino, F. (1994). Augmented reality: a class of displays on the reality-virtuality continuum. In Proceedings of Tele manipulator and Telepresence Technologies (SPIE), 282-292.

Saidin, N., F., Halim, N., D. and Yahaya, N. (2015). A review of research on augmented reality in education: Advantages and applications. International Education Studies; Vol. 8, No. 13; 2015 ISSN 1913-9020 E- ISSN 1913-9039. Published by Canadian Center of Science and Education.

The NMC Horizon Project Reaches 195 Countries!. Accessed from: http://www.nmc.org/nmc-horizon/ on 25.12.2016.

Tekedere, H. and Göker, H. (2016). Examining the effectiveness of augmented reality applications in education: A Meta-Analysis. International Journal of Environmental & Science Education, VOL. 11, NO. 16, 9469-9481.

Vaughan-Nichols, S. J. (2009). Augmented reality. No longer a novelty. Computer, 42(12), 19-22.

Downloads

Published

2021-05-20

How to Cite

Pelin Yildiz, E. . (2021). Trends of Augmented Reality Applications and Research Throughout the World: Meta-analysis of Theses, Articles and Papers . Education & Technology, 1(1), 30–56. Retrieved from https://theeducationjournals.com/index.php/egitek/article/view/91

Issue

Section

Articles