“Üniversite” Üzerine Bir Tahlil Denemesi

Authors

  • Nilgün DAĞ Dr. Öğretim Üyesi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Keywords:

Bilim kültürü, bilim politikası, mentorluk, neoliberal eğitim politikaları, üniversite, Science culture, science policy, neoliberal education policies, university

Abstract

Öz

Bu makale, üniversite nosyonunu konu almaktadır. Çalışmanın üzerine bina edildiği analiz çerçevesi karşılaştırmalı bir düzeyde kurgulanmış olup ilk bölümde Batı kültür tarihinin belirleyici bir unsurunu oluşturan üniversite fikrinin tarihi gelişimine ilişkin bir girizgâh yapılmakta; ardından Türk üniversitelerinde yerleşik bir hâl kazanmış olan kök sorunlar tartışılmakta; son bölümde ise, bu sorunların mikro ve makro ölçekte ortaya çıkardığı tahribatlara ilişkin tespitlerde bulunulmaktadır.

Abstract

This article focuses on the notion of university. The analysis framework on which the study is based is constructed on a comparative level, and in the first part an introduction is made to the historical development of the university idea, which constitutes a decisive element of Western cultural history. Then, the root problems that have become established in Turkish universities are discussed. In the last part, the determinations related to the destruction caused by these problems in micro and macro scale are made.

References

Barbarosoğlu, F. (2018). “Kendi yerinde olmayan” üniversite hocaları. Yenişafak Gazetesi, 02.03.2018 tarihli yazı. https://www.yenisafak.com/yazarlar/fatmabarbarosoglu/kendi-yerinde-olmayan-universite- hocalari-2044677

Batuhan, H. (2006). Bilim, din ve eğitim. 3. Baskı, İstanbul: Bulut Yayınları.

Çiftçi, M. (2010). Girişimci üniversite ve üçüncü kuşak üniversiteler. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 27, 20.06.2017 tarihinde https://dergipark.org.tr/download/article-file/55643 adlı linkten temin edilmiştir.

Dağ, N. (2016). Analysis of ‘silence’ behaviour of academicians in terms of culture and personality (pp. 45- 58). Contemporary approaches in education and communication, Eds.: H. Arslan, M. A. İçbay, A. J. Gallard & S. L. Ramos, Frankfurt: PL Academic Research.

Dağ, N. (2017). Gardner’ın zihin tasnifi ışığında sınıf öğretmenlerine ilişkin bir tahlil denemesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 3(1), s. 51-60.

Dönmez, S. (2005).Erkut, E. (2014). Türkiye’de girişimcilik ve üniversiteler. 29.06.2019 tarihinde http://erhanerkut.com/wp- content/uploads/2016/03/TRdeGirisimcilikRev.pdf adlı linkten temin edilmiştir.

Erzan, A. (2005). Bilimden kaçış mı?. TÜBA Günce Dergisi, Sayı: 32, s. 4-7.

Fazlıoğlu, İ. (2015). Sözün eşiğinde. İstanbul: Papersense Yayınları.

Gasset, J. O. Y. (1998). Üniversitenin misyonu (Çev.: N. G. Işık). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Gündüz, M. (2013). Akademiyi anımsamak: Anılarda üniversite sorunları ve eleştiriler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt: 3, No: 1, s. 16-26.

Jeauneau, E. (1998). Ortaçağ felsefesi (Çev.: B. Çotuksöken). İstanbul: İletişim Yayınları.

Kenan, S. (2016). Üniversitenin kısa hikâyesi (s. 5-34). Dünyada ve Türkiye’de üniversite Hz.: N. Tozlu, V. Taşdelen & M. Önal, Bayburt: Bayburt Üniversitesi Yayınları. Skolastik Üzerine Kavramsal Bir Analiz. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

(ÇÜİFD), 5(2), s. 123-144.

Dürüşken, Ç. (2007). Yedi özgür sanat=İnsan (s. 123-132). Bilim ve Sanat, Mantık, Matematik ve Felsefe V.Ulusal Sempozyumu Foça-İzmir, Edt.: K. Yakut & A. Şen, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.

Kılınç, U. ve Alparslan, A. M. (2014). Yükseköğretimde mentörlük: Mentör ve menti bakış açılarını belirlemeye

yönelik bir uygulama. Yükseköğretim Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, s. 91-101.

Meriç, C. (t.y.). Jurnal Cilt 1 1955-65. İstanbul: İletişim Yayınları,

http://www.okumedya.com/Jurnal%20Cilt%201%20-%20Cemil%20Meric.pdf

Namal, Y. ve Karakök, T. (2011). Atatürk ve üniversite reformu (1933). Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt: 1, No: 1, s. 27-35.

Özel, A. M. (2017). Avarelik görgüsü. Açık Medeniyet, 1, s. 35.

Sakınç, S. ve Aybarç-Bursalıoğlu, S. (2012). Yükseköğretimde küresel bir değişim: Girişimci üniversite modeli.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt: 2, No: 2, s. 92-99.

Şen, Z. (2012). Bulanık bilim felsefesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt: 2, No: 1, s. 20-24.

Şengör, A. M. C. (2016). Bir toplum nasıl intihar eder?. İstanbul: Ka Kitap.

Toku, N. (t.y.) Batı’da ve Türkiye’de üniversite. 29.06.2019 tarihinde http://www.nesettoku.com.tr/?p=958 adlı linkten temin edilmiştir.

Tozlu, N. (2016). Üniversitenin mesuliyeti (s. 495-515). Dünyada ve Türkiye’de üniversite Hz.: N. Tozlu, V. Taşdelen & M. Önal, Bayburt: Bayburt Üniversitesi Yayınları.

Yavuz, M. (2017). Batı medeniyetinde üniversite kurumunda yaşanan dönüşümü anlamak: Metodolojik bir okuma denemesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(2), s. 211-220.

Downloads

Published

2021-05-20

How to Cite

DAĞ, N. . (2021). “Üniversite” Üzerine Bir Tahlil Denemesi. Education & Technology, 1(1), 100–110. Retrieved from https://theeducationjournals.com/index.php/egitek/article/view/94

Issue

Section

Articles