An Investigation of the Effectiveness and Efficiency of Classroom Teachers in the Identification of Gifted Students

Authors

  • Feyzullah Şahin University Education Faculty Special Education Department Gifted Education Division
  • Çağlar Çetinkaya UYCEP International Gifted Education Programme Association

Keywords:

öğretmenler, etkililik, verimlilik, tanılama, üstün zekalı öğrenciler, teachers, efficiency, effectiveness, identification

Abstract

Abstract

Nomination process is the first stage of the identification process. The effectiveness and ef- ficiency in nomination process of teachers trained and not trained on gifted students were examined in this study. Static group comparison or nonequivalent control group design was used. Teacher rating scale, infor- mation form and Raven's Standard Progressive Matrices Plus (RSPM+) were used as the data collection tools. Teachers’ effectiveness and ef- ficiency ratios in the identification process were calculated in the data analysis. In identi- fication, efficiency is ratio of number of gifted students identified by teachers to number of students nominated. Effectiveness in identifi- cation is the ratio of the number of gifted stu- dents identified by teacher to number of stu- dents are really gifted. The result showed that the effectiveness and efficacy of teachers at- taining training are higher than those not trained.

 

Öz

Aday gösterme süreci, tanılama sürecinin ilk aşamasıdır. Çalışmada üstün zekalı öğrenciler konusunda eğitim alan öğretmenler ile eğitim almayan öğretmenlerin aday gösterme süre- cindeki etkililik ve verimlilikleri incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak öğretmen derecele- me ölçeği, bilgi formu ve Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri Plus Versiyonu (RSPM+) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, öğretmen- lerin tanılama sürecindeki etkililik ve verimli- lik oranları hesaplanmıştır. Verimlilik, öğret- menlerce aday gösterilen olası üstün zekalı öğ- rencilerden kaçının gerçekte üstün zekalı olduğu ile ilgili oran iken, etkililik bir grup içeri- sinde üstün zekalı olduğu doğrulanmış öğren- cilerin öğretmen tarafından tespit edilebilme oranı olarak tanımlanabilir. Araştırma sonu- cunda, konuya ilişkin eğitim almış öğretmen- lerin etkililik ve verimlilik oranlarının konuya ilişkin eğitim almamış öğretmenlerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir..

 

Downloads

Published

2021-05-20

How to Cite

Şahin, F. ., & Çetinkaya, Çağlar. (2021). An Investigation of the Effectiveness and Efficiency of Classroom Teachers in the Identification of Gifted Students . TALENT, 5(2), 133–146. Retrieved from https://theeducationjournals.com/index.php/talent/article/view/39

Issue

Section

Research Article