Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin de Bulunduğu Sınıflarda Bibliyoterapi Kullanımı: Model Önerisi

Authors

  • Marilena Z. Leana Asst., Prof., Istanbul University, HAY Faculty of Education, Istanbul, Turkey

Keywords:

bibliyoterapi, üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler, kitap seçim kriterleri, bibliotherapy, gifted and talented students, criteria for bibliotherapy books

Abstract

Öz

Bibliyoterapi, okumayı seven öğrencileri ede- biyatla bir araya getirerek kendi iç dünyalarını anlama ve irdeleme konusunda uygulanabile- cek bir tekniktir. Özellikle, üstün zekâlı öğren- cilerin kişilik özelliklerini, diğer çocuklardan farklı olan yönlerini anlayabilmek ve karşılaş- tıkları sorunlara kendilerini kitap kahramanla- rıyla özdeşleştirerek, çözüm önerileri oluştu- rabilmek için kullanılabileceği düşünülmekte- dir. Bununla birlikte yaygın kanı, bibliyoterapi tekniğinin daha çok psikologlar ya da psikolo- jik danışmanlar tarafından uygulanabileceği yönündedir. Bu makalenin amacı, bibliyotera- pinin sınıf ortamında öğretmenler tarafından da kullanılabileceği görüşünü savunmak ve buna ilişkin ilkeleri ve uygulamaları öne çı- karmaktır. Bu bağlamda, üstün zekâlı öğrenci- lerin de bulunduğu sınıflarda bibliyoterapi uygulamaları için bir model önerisi sunulmuş ve bir uygulama örneği verilmiştir.

Abstract

Bibliotherapy is a technique that can be used with students who like reading and want to understand their inner self. Especially it can be used with gifted students to help them understand their personality characteristics and their differences from other students, and to provide them with scenarios to make empathy with main characters of stories and find solutions to their problems in stories. Unfortunately the prevailing idea about bibliotherapy is that only psychologists and psychological counselors can use it as a therapeutic tool. The aim of this paper is to defend that teachers also can use bibliotherapy in classrooms and to provide ideas and guidelines about how bibli- otherapy can be used in the classroom. Based on an extensive literature review, a model bibliotherapy was proposed. The implementation of the model is illustrated. Also the encouragement of bibliotherapy in classrooms for gifted students is argued.

 

Downloads

Published

2021-05-20

How to Cite

Z. Leana, M. . (2021). Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin de Bulunduğu Sınıflarda Bibliyoterapi Kullanımı: Model Önerisi. TALENT, 2(2), 118–136. Retrieved from https://theeducationjournals.com/index.php/talent/article/view/14

Issue

Section

Research Article